Yandex.Maps and Transport

Tải xuống và cài đặt các phiên bản apk cũ dành cho Android

Phiên bản mới nhất của Yandex.Maps and Transport

15.1.0
31/3/2023
557.5K tải về51.5 MB Kích thước

Phiên bản khác

15.0.0
15/3/2023
557.5K tải về51 MB Kích thước
14.8.0
6/3/2023
557.5K tải về50.5 MB Kích thước
14.7.0
20/2/2023
557.5K tải về50.5 MB Kích thước
14.6.0
13/2/2023
557.5K tải về49.5 MB Kích thước
14.5.1
7/2/2023
557.5K tải về49 MB Kích thước
14.4.0
30/12/2022
557.5K tải về48.5 MB Kích thước
14.3.0
14/12/2022
557.5K tải về45.5 MB Kích thước
14.2.0
29/11/2022
557.5K tải về44 MB Kích thước
14.1.0
17/11/2022
557.5K tải về43.5 MB Kích thước
14.0.0
2/11/2022
557.5K tải về43.5 MB Kích thước
10.9.6
19/10/2022
557.5K tải về77 MB Kích thước
10.9.5
10/10/2022
557.5K tải về76 MB Kích thước
10.9.4
6/10/2022
557.5K tải về74.5 MB Kích thước
10.9.3
23/9/2022
557.5K tải về73.5 MB Kích thước
10.9.1
26/8/2022
557.5K tải về74 MB Kích thước
10.9.0
19/8/2022
557.5K tải về72.5 MB Kích thước
10.8.9
26/7/2022
557.5K tải về73 MB Kích thước
10.8.8
13/7/2022
557.5K tải về72.5 MB Kích thước
10.8.6
1/7/2022
557.5K tải về78 MB Kích thước